Αγγλικά για παιδιά & εφήβους
Home

Αγγλικά Για Παιδιά & Εφήβους

Ξένες Γλώσσες. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε πριν επιλέξετε

Όσο πλησιάζει ο καιρός που θα πρέπει τα παιδιά να ξεκινήσουν την εκμάθηση μίας ή και περισσότερων ξένων γλωσσών τόσο μεγαλώνει και το ενδιαφέρον των γονιών όσον αφορά τον τρόπο, τον τόπο αλλά και το σύστημα εκμάθησης που θα πρέπει να επιλέξουν. Οι ανάγκες της σύγχρονης εποχής επιτάσσουν όχι απλά τη γνώση μιας ξένης γλώσσας αλλά την ουσιαστική εκμάθησή της, έτσι ώστε να αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο που θα βοηθήσει τα σημερινά παιδιά να διεκδικήσουν με αξιώσεις την επαγγελματική τους επιτυχία στο μέλλον. Επομένως, η επιλογή για το πώς τα παιδιά θα μάθουν μία ξένη γλώσσα είναι πολύ πιο σύνθετη και κρίσιμη απ’ ότι πιστεύουν οι περισσότεροι γονείς.

Είναι όλα τα κέντρα ξένων γλωσσών ίδια;

Ποιο σύστημα εκμάθησης ακολουθεί το καθένα από αυτά;

Τι εγγυήσεις δίνονται ότι τα παιδιά στο τέλος θα ξέρουν άπταιστα την ξένη γλώσσα της επιλογής τους;

Αξίζει να δώσει κανείς μία μικρή περιουσία στα ιδιαίτερα μαθήματα;

Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν οι καθηγητές στους οποίους ένας γονιός εμπιστεύεται την εκπαίδευση του παιδιού του;

Και βέβαια, ειδικά στις μέρες μας, οι γονείς καλούνται να εξετάσουν και το οικονομικό σκέλος της επιλογής τους φροντίζοντας να διαλέξουν εκείνη τη λύση που να είναι η οικονομικότερη χωρίς όμως να θυσιάζεται η ποιότητα στο βωμό της οικονομίας.

Για όλα αυτά υπάρχουν απαντήσεις έτσι ώστε να μπορέσει κάθε γονιός να κάνει την καλύτερη και την πιο συμφέρουσα επιλογή.

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Europalso, όπως είναι το “XENOFOU SCHOOL”. Εδώ τα παιδιά μαθαίνουνε σωστά.

Όσο πλησιάζει ο καιρός που θα πρέπει τα παιδιά να ξεκινήσουν την εκμάθηση μίας ή και περισσότερων ξένων γλωσσών τόσο μεγαλώνει και το ενδιαφέρον των γονιών όσον αφορά τον τρόπο, τον τόπο αλλά και το σύστημα εκμάθησης που θα πρέπει να επιλέξουν. Οι ανάγκες της σύγχρονης εποχής επιτάσσουν όχι απλά τη γνώση μιας ξένης γλώσσας αλλά την ουσιαστική εκμάθησή της, έτσι ώστε να αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο που θα βοηθήσει τα σημερινά παιδιά να διεκδικήσουν με αξιώσεις την επαγγελματική τους επιτυχία στο μέλλον. Επομένως, η επιλογή για το πώς τα παιδιά θα μάθουν μία ξένη γλώσσα είναι πολύ πιο σύνθετη και κρίσιμη απ’ ότι πιστεύουν οι περισσότεροι γονείς.

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών που είναι μέλη του Europalso Society αποτελούν εγγύηση επιτυχίας και σωστής εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας αφού διαθέτουν τα υψηλότερα standards ποιότητας όσον αφορά το πρόγραμμα εκπαίδευσης αλλά και την επιλογή των καθηγητών. Οι γονείς μπορούν να αισθάνονται σίγουροι για:

  1. Την ολοκλήρωση της βασικής διδακτέας ύλης
  2. Την επιλογή των πιο σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας
  3. Τη συνεχή επιμόρφωση των καθηγητών
  4. Την αφομοίωση γνώσεων με ευχάριστο τρόπο.

Παράλληλα, χάρη στο σύστημα σπουδών Europalso Society for Quality Testing, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Europalso εγγυώνται αυστηρό έλεγχο της προόδου του κάθε σπουδαστή ξεχωριστά, και σίγουρη απόκτηση των γνώσεων που απαιτούνται.

Παιδιά, Ξένες Γλώσσες & Κοινωνικοποίηση

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών δεν αποτελεί απλά τον τόπο στον οποίο γίνεται η εκμάθηση, αλλά αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πλεονέκτημα για το ίδιο το παιδί, αφού σκέφτεται και λειτουργεί, εκτός από ατομικά, και ως κομμάτι ενός γενικότερου συνόλου. Η συμμετοχή στις διεργασίες της τάξης κοινωνικοποιεί τα παιδιά, τους δίνει την ώθηση να εκφραστούν και να διεκδικήσουν, τα κάνει να μαθαίνουν από την επιτυχία ή τις απορίες των υπολοίπων. Ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών επομένως, αποτελεί έναν ακόμα πυρήνα κοινωνικοποίησης, όπως το σπίτι, το σχολείο κ.α., που με τη σειρά του συμβάλλει και αυτό στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας για το ίδιο το παιδί.